Mixed media prints

Istället för begreppet fine art print har jag valt att kalla mina bilder mixed media prints, eftersom min arbetsprocess innehåller flera olika tekniker, såsom teckning, måleri, fotografi och digital bearbetning.


Jag målar bilder för hand, som jag sedan fotograferar och kan bearbeta vidare i datorn. Där gör jag först bilderna mer transparenta, så att det uppstår nya former när jag lägger flera bilder på varandra.  Jag experimenterar med nivåer, färgreduktion, nya färglager, lägger till och drar ifrån tills bilden får det uttryck jag önskar.


Därefter fortsätter jag bygga upp min bild genom att lägga till objekt som jag tecknar eller målar för hand separat och skannar in i datorn. Där kan jag klippa ut figurerna och fylla dem med färg, strukturer och mönster och sedan placera in dem i bakgrundsbilden. Detta arbetssätt ger mig oändliga möjligheter i skapandet och en stor frihet att leka med kontraster mellan djup och yta, detaljerat och skissartat, färg och svartvitt etc.


Varje bild skrivs ut i 300dpi på kraftigt syrafritt papper i vardera ett enda unikt och signerat exemplar.